• За нас

    Иноцентър България (Иноцентър) е отворена общност, ориентирана към намирането на ефективни модели за реализация в подкрепа на дигитализацията на индустриалните предприятия в България и превръщането им в компании от типа Индустрия 4.0 чрез подобряване на техния капацитет за иновативни бизнес и производствени процеси, продукти или услуги.

     

    До 2020 г. Иноцентърът трябва да се е утвърдил като център за цялостно многостранно осигуряване на нуждите на индустриалните предприятия в България за превръщането им посредством иновативни дигитални технологии и новаторски стопански модели в конкурентни стопански субекти.

    (Мисия и визия на Иноцентъра пълен текст)