• Как да стана участник

  За да се включат в Иноцентъра и се възползват от предлаганите от него възможности, компаниите трябва да станат негови участници. Компаниите се обръщат към Иноцентъра за придвижване на своите проекти за доказване на концепцията като ги осигуряват финансово.

  Основателите приеха Визия за Иноцентъра и поставиха началото на отворена общност за сътрудничество и постигане на целите във Визията, приложена към Споразумението и неотменима част от него. Споразумението за създаване на Иноцентъра е отворено за присъединяване на участници.

  За контакт: Некстдор, Николай Камов, nkamov@nextdoor.bg

  Участници

 • Априори ООД

  Александър Николаев Бърдаров, управител
  Живка Илиева Томова, управляващ съдружник

  “АПРИОРИ” ООД e продуцентска компания, създадена през 2005 г. Има богат многогодишен опит в продуцирането и произвоството на аудио-визуални произведения – реклами, музикални клипове, игрални филми, телевизионна продукция, 2D и 3D анимационни филми. Продуктите ни намират реализация както на местния пазар, така и в чужбина. Произведени от нас рекламни аудио-визии са излъчвани в много европейски страни и страни от Близкия Изток, а наши филмови проекти намират световно разпространение чрез MALEE Entertainment & Universal. Компанията ни предлага цялостна услуга в областта на аудио-визуалното производство: от творческа подготовка, която включва и заснемане, до постпродукционна обработка и финален продукт. Разполагаме със собствено високотехнологично студио. През последната година “Априори” ООД разширява дейността си като работи върху създаването на иновативна издаделско-медийна платформа и изгражда европейски партньорства с цел развиването й в успешен бизнес модел. Седалището на компанията е в гр. София. Имаме представители в Италия, Великобритания, САЩ и Русия.

  http://www.apriori-bg.com
  +359899 909 899

   

 • АРК Консултинг ЕООД

  Руслан Стефанов, управител
  АРК Консултинг ЕООД е дъщерна консултантска компания на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ (ARC Fund) – водещ изследователски център в областта на иновационните политики, технологичния трансфер и информационните технологии. Компанията е основана през 2006 г., за да развива целенасочено опита на Фондацията в консултантски услуги и комерсиализация на натрупаните знания, професионален и технически капацитет на организацията.

  http://www.arcfund.net/
  http://enterprise-europe-network.bg/

  + 359 2 973 3000

 • Балистик Сел ЕООД

  Юлиан Петков, собственик и управител

  Балистик сел е създадена през 2010 г. Компанията започва в малък офис с 4 души. Сега имаме повече от 100 служители, които предлагат решения на нашите клиенти в няколко страни. Компанията осъществява решения главно в областта на образованието, интелигентния град и наблюдението. Сред нашите клиенти са: ключови правителствени организации, големи и малки общини, корпоративни и малки предприятия и водещи университети.

  www.ballisticcell.com
  +359 2 441 6726

 • Ваптех ЕООД

  Владимир Пеев, управител

  ВАПТЕХ, ситуиран в България, е швейцарски глобален доставчик на поръчкови решения и услуги до ключ, за водноелектрически централи, металообработка и биомаса.

  http://bg.vaptech.bg/

  +359 2 984 16 00

 • Геотехмин ООД

  Доминик Хамерс, изпълнителен директор

  http://www.geotechmin.com/

  +359 2 965 02 21

 • Грийн Ембедед Системс ООД

  Панайот Даскалов, управител

  Грийн Ембедед Системс ООД е R&D компания, специализирана в следните области:

  · Smart Grid – цялостни решения за изграждане на ценово ефективни, модулни AMI/AMR мрежи от умни електромери.

  · Умни електромери и контролери – нашите умни електромери са с рекордно малки размери (от 1 до 4 DIN позиции), подходящи за вграждане и в най-тесните пространства и табла. С високата си точност (до клас 0.2S), разнообразни възможности за комуникация и в комбинация с нашия иновативен концентратор и CloudAMI софтуер, ние правим Smart Grid системите достъпни за всеки.

  · Предлагаме професионални R&D услуги в областта на embedded системите – дизайн на PCB и схеми, “оживяване” на платки, фърмуер, embedded Linux, производство и тестване на прототипи, както и пълно управление на цикъла на разработка на embedded проекти.

   

   

   

  http://www.greenembedded.eu/

  info@green embedded.eu

 • ДиТра ООД

  Огнян Траянов, управител
  ДиТра е CAD/CAM център на ТехноЛогика. Повече от четвърт век тя помага на индустриалните фирми в технологичното им развитие чрез комплексни решения за проектиране, симулации, управление на металорежещи машини с ЦПУ, 3D принтиране, 3D сканиране и цялостно управление на инженерната дейност.

  www.ditra.bg
  +359 2 91 91 2 /777

 • Иновационен Център България ЕООД

  Представител на Иноцентър България

 • Институт по информационни и комуникационни технологии към БАН

  проф. д.м.н Галя Ангелова, директор
  Тематични направления: Паралелни алгоритми; Научни пресмятания; Математически методи за обработка на сензорна информация; Лингвистично моделиране и обработка на знания; Информационни технологии в сигурността; Грид-технологии и приложения; Моделиране и оптимизация; Информационни процеси и системи за вземане на решения; Интелигентни системи; Вградени интелигентни технологии; Комуникационни системи и услуги; Йерархични системи.

  http://www.iict.bas.bg/index.html

  +359 2 979 6611; +359 2 870 8494

 • Интерконсулт България ООД

  Стоян Боев, основател и управител
  Интерконсулт България е основана през 1996 г. и се фокусира главно върху разработване на софтуерни продукти и бизнес консултиране. Интерконсулт България е водещ доставчик на иновативни софтуерни решения в областта на индустриалното инженерство, мореплаването, банково дело и финансови услуги, както и информационни технологии.

  www.icb.bg
  +359 2 920 1120

 • Кей енд Джи Консулт АД

  Проф. д-р инж. Дамян Кашлакев и д-р инж. Иван Гешанов

  K&G Consult е проектантска компания, основана през 2011 година от проф. д-р инж. Дамян Кашлакев и д-р инж. Иван Гешанов. Основната дейност на компанията е проектиране, консултантски услуги, анализ и оценки, както и научни изследвания в областта на строителните конструкции, реконструкция и възстановяване на нови и съществуващи сгради и мостове.

   

  Компанията има множество реализирани проекти в областта на стоманобетонни, зидани, стоманени, дървени и комбинирани стомано-стоманобетонни и дърво-бетонни конструкции, както и строителни конструкции, усилени с композитни материали. Специфична експертна дейност на компанията е укрепване и усилване на сгради и съоръжения с особена историческа и архитектурна значимост като стари обществени и религиозни сгради - църкви, манастири, сгради паметници на културата от местно и регионално значение, както и прилагане на съвременни конструктивни методи и технологии при възстановяване и усилване на сгради и съоръжения от културното наследство в Р. България.

   

  Двамата основатели имат множество публикации в България и чужбина и дългогодишно участие в множество научни конференции и семинари по посочените приложни и научни области и са считани за водещи международни експерти в своята дейност.  


  +359 899 124 389

 • Некстдор ООД

  Координатор на Иноцентър България

  Николай Камов, управляващ съдружник

  Създадената през 2009 г. Некстдор ООД е първата българска консултантска компания за иновации. Разчитаме на широка мрежа от експерти и професионалисти. Вярваме, че единственият начин да преуспяваш в бързопроменящия се съвременен свят, е да приемеш иновациите за водеща движеща сила.

  www.nextdoor.bg
  +359 2 843 5433

 • НиърСофт ООД​

  Владимир Филипов, управител
  NearSoft е иновативна софтуерна компания, която предлага собствени продукти и услуги за оперативно управление на производството (Manufacturing Operations Management – MOM/APS/MES) и дейностите по поддръжка и ремонти (CMMS/ EAM). Внедряването им осъществява дигитализацията на основните дейности в едно производствено предприятие и подготовката му за предизвикателствата на Industry 4.0 и Industrial Internet of Things (IIoT).

  http://www.nearsoft.eu/
  +359 889 66 24 46

 • Петър Михайлов и КО ООД

  Петър Михайлов, съсобственик и управител
  Петър Михайлов и КО е фамилна компания с 20 години опит и 2 основни дейности: производство и търговия на голям асортимент от продукти за мебелната и интериорната индустрия. Продуктите, които произвеждаме, се експортират на 6 континента.

  www.master-profil.com
  +359 2 979 440

 • Специализирани Бизнес Системи АД

  Кирил Желязков, изпълнителен директор

  Специализирани Бизнес Системи АД е основана през 1990 г. Основната дейност на СБС включва: внос и износ, дистрибуция и сервизно обслужване на PC компоненти и системи; доставка, инсталация и сервизно обслужване на компютърна техника и офис автоматизация; системна интеграция - изграждане на цялостни решения за информационни системи - персонални компютри, сървъри, базов и приложен софтуер – монтаж, обучение и консултации; доставка на консумативи за компютърна и офис техника. СБС АД е упълномощен бизнес и сервизен партньор на Microsoft, Samsung BULL SA, упълномощен търговец на IBM/Lenovo, Acer Computer, Hewllet Packard, Benq, Canon, Intel, 3Com, Lexmark, Toshiba.

  www.sbs.bg

  +359 2 91 945

 • Фор тийм Консулт ООД

  Ивайло Илиев, управител
  Партньор на средни и големи предприятия в разработване и въвеждане на програми за организационни трансформации, диагностика и промяна на организационната култура, оценка и развитие на таланти.

  www.forteamconsult.com
  +359 2 944 0785

 • Химкомплект-Инженеринг АД

  Крикор Топакбашиян, изпълнителен директор

  Химкомплект-Инженеринг АД е водеща инженерингова компания с повече от 56 години опит в инвестиционното проектиране в химическата и хартиената промишленост, цветната металургия и националната и транзитна газопреносна мрежа /високо налягане/, и прилежащата й инфраструктура.
  Основни дейности са извършване на прединвестиционни проучвания, включително технически, икономически и маркетингови, идейно, техническо и работно проектиране, доставки на оборудване, подготовка и пускане в експлоатация.
  В Химкомплект-Инженеринг АД е внедрена и се поддържа Интегрирана система за управление на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа, която следва изискванията на стандартите ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 and BS OHSAS 18001:2007.

  www.chimcomplect-eng.bg
  +359 2 920 1292

 • Център за градска мобилност ЕАД

  Христиан Петров, изпълнителен директор

  „Център за градска мобилност“ ЕАД съществува от 2009 г. и е правоприемник на създаденото през 1952 г. СП “Градски пътнически транспорт". Компанията е търговско дружество и 100 процента собственост на Столичната община. ЦГМ се занимава с разработване на анализи за развитие на екологичните и експлоатационните аспекти на обществения транспорт; въвеждане и експлоатация на интелигентни транспортни системи, обслужващи обществения транспорт; организация, управление, контрол и финансиране на обществения транспорт на територията на Столична община като интегриран превозен процес;
  издаване на превозни документи и реализация на приходите от превозната дейност; експлоатация на информационно-управляваща система за контрол и управление на трафика на базата на GPS - идентификация; експлоатация на единна автоматизирана система за таксуване на пътниците; рекламно-информационно обслужване в обществения транспорт;
  финансиране, изграждане, експлоатация и поддържане на паркингите, гаражите и местата за паркиране в София – общинска собственост; отдаване под наем на места за паркиране.

  www.sofiatraffic.bg

  + 359 2 831 9075