• Дейности

    Иноцентърът осигурява достъп до технологии, експертно мнение и физическо пространство за осъществяване на проекти за доказване на концепцията с придвижване на проекта в рамките на 6 седмици. Организираме събития, насочени към развитие на иновативността. Осигуряваме специализирани обучения за повишаване на иновативния потенциал на нашите участници и клиенти. В допълнение, портфолиото на Иноцентър България включва и услугите, предоставяни от неговите участници по линия на техните стопански дейности.

  • Иноцентърът ще набира своите участници главно от индустриалните сектори в България. Ще подкрепя компании от енергетиката и услугите, финансовия и банков сектор, производствения и публичен сектор, също така ще покрие три от четирите приоритетни области в националната Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2014-2020, а именно ИКТ, мехатроника и здравна промишленост и биотехнологии.