• Новини и събития

 • Артстрой 1 Кънстракшън е новият участник в Иноцентър България

  22.08.2019

  „Артстрой 1 Кънстракшън“ ЕООД е строително-инженерна компания и част от Артстрой Груп“ АД. Дружеството започва дейността си като строителна фирма през 2000 г., разширява дейността си и се развива в бизнес сектора недвижими имоти. След годините на успешен растеж, компанията се преструктурира в 3 основни дружества – „Артстрой 1 Кънстракшън“ ЕООД, „Артстрой 1 Инвестмънт“ ЕООД, „Артстрой Фасилитис“ ЕООД.

  Компанията извършва проектиране, строителство, пълен инженеринг и контрол върху проекти, възложени от частни и държавни институции. В собствен цех извършва и производство на PVC профили, врати и витрини.

  Фирмата реализира изпълнението на затворени комплекси, жилищни и бизнес сгради.

  Научноизследователския строителен институт е новият партньор на Иноцентър България

  12.08.2019

  Научноизследователският строителен институт – НИСИ“ ЕООД е национален държавен изследователски и контролен институт с компетенции в строителството към Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), основан в началото на 1899г.

  Днес институтът извършва научноизследователска, иновационна и контролна дейност в обласста на строителните материали и продукти, конструкции и геотехника, строителни технологии, физика, проектиране, технически експертизи и др. Извършва и инженерингово изпълнение на строежи.

  В момента инстутита има две основни подразделения. Първата част е акредитирана лаборатория за изпитване на строителни материали,а втората е лице за оценяване на съответствието, което е акредитиран орган под номер 2032 в регистъра на нотифицираните лица.

  София Тех Парк е новият партньор на Иноцентър България

  09.08.2019

  София Тех Парк е първият научно-технологичен парк в България, чиято основна задача е да подпомага развитието на изследователския, иновационния и технологичен капацитет на България. За тази цел той е в партньорство с частни и публични организации, за да подпомогне развитието на иновационната среда, да създаде и реализира образователни програми, като същевременно предоставя поддържащи услуги по отношение на комерсиализацията на нови технологии, продукти и услуги.

  С осъщественото партньорство между София Тех Парк и Иноцентър България и препокриването на основните цели на двете страни, като надграждане и развитие на научно-технологичния парк и взаимният интерес към изграждане на изследователски и развоен капацитет, ще се постигне желаната синергия и качествен обмен на знания между изградените вече обществени, изследователски и образователни институции в страната, както и дигитализация на българската индустрия и предприемаческа екосистема.

  Държавна агенция „Електронно управление” е новият партньор на Иноцентър България

  08.08.2019

  Агенцията е правоприемник на дирекция „Електронно управление” в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на Изпълнителната агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи”. Държавна агенция „Електронно управление” има функции по издаване, налагане и контрол на политики, правила и добри практики в областта на електронното управление, стратегическо планиране и инициативи, бюджетно програмиране и контрол, координация на секторни политики. Агенцията поддържа също така централизирани регистри за нуждите на електронното управление, други централизирани регистри, държавен частен облак и комуникационната мрежа на държавната администрация.

  Национален център по мехатроника и чисти технологии е новият партньор на Иноцентър България

  26.07.2019

  Проектът „Национален център по мехатроника и чисти технологии“ стартира на 28.02.2018.

  В него участват 17 научни организации, включително 5 висши училища и 12 института на Българската академия на науките. Водеща организация е Институтът по обща и неорганична хими.

  Основната цел на проекта е изграждане на модерен национален Център, който ще осигури качествено ново ниво на познанието в няколко взаимно припокриващи се области: механика, роботика, енергийна ефективност, устойчиво използване на суровини и ресурси и редуциране на парникови емисии. Изпълнението на проекта ще допринесе за реализирането на програмата за устойчив и интелигентен икономически растеж на Република България.

  Сдружение "Клуб отбранителна индустрия" е новият партньор на Иноцентър България

  17.07.2019

  Aсоциация "Клуб на отбранителната индустрия" е създадена в началото на 2015 г., която организира широк кръг съюзници - военни и оръжейни индустриалци и експерти, индустриалци, граждански, обществени, историци и геополитици. Основната задача на Асоциацията е да работи за създаването на адекватна визия и стратегия за развитието на отбранителната промишленост. Усилията на експерти и ръководители от индустрията с дългогодишен опит спомогат за подобряване на комуникацията и сътрудничеството между българските фирми, както и за успешното сътрудничество и интегриране на българските фирми с чуждестранни компании от страните членки на НАТО и ЕС.

  Главната мисия на Асоциацията е създаване на отворена организация за всички компании, активно действаща и полезна за всички компании, свързани с нея от много различни области без разделящи линии, търсещи пресичането на частни и обществени интереси.

  Microsoft Innovation Center Bulgaria – модерното и креативно място в София. Направи своето успешно събитие при нас!

  Лятото е времето за свежи, разчупени и нестандартни събития, които предполагат творческа и chill атмосфера. Напоследък все по-често от нас организаторите на събития се изисква да направим нещо по-креативно, по-различно или любимото „по-иновативно“… : ) Когато организирате събитие с такива параметри, в повечето случаи е жизнено важно да намерите точното пространство, в което мозъкът да се разтовари от стреса и да се потопи в среда различна от стандартния офис. Място, което с атмосферата си да вдъхновява за нови идеи или в което да развиете проектите си като мечтаете с пълна сила. В Microsoft Innovation Center креативността просто се случва – лесно, спокойно, някак естествено и с усмивка. Още щом влезете в Центъра, усещате положителната атмосфера, придобивате добро настроение и се чувствате на правилното място.

   

  През последните месеци локацията набира скорост и се утвърждава като едно от интересните места в София, което предлага всички необходими професионални услуги за организиране на събития от най-различни формати за ИТ и бизнес сферата – от хостване на акселераторски програми, хакатони, workshop-и, презентации, конференции, тренинги и до заснемане на реклами клипове, фотосесии и интервюта. Ако сте организатор на събития или просто сте натоварен с тази не лека задача и все още не сте посетили мястото, Ви съветваме да го направите!

  Microsoft Innovation Center се намира на партера в сградата „Инкубатор“ на София Тех Парк. Разполага с четири зали с различна големина, които са оборудвани с презентационна техника и имат капацитет от 6-120 души. Локацията има изход към голяма открита час, която е удобна зона за разполагане на кетъринг или за отдих в паузите. Уникалният дизайн на пространството го прави едновременно подходящо за стандартни бизнес събития и за мероприятия, които изискват неформална и модерна обстановка.

  Защо да изберете Microsoft Innovation Center за своето събитие?

  • Получавате лично отношение и услуги според Вашите изисквания и нужди
  • Имате на разположение висококвалифицирани експерти
  • Ще бъдете в модерна и креативна среда, за да се концентрирате, да се потопите в творчество и да генерирате нови идеи с лекота
  • Участниците в събитието Ви могат да стигнат лесно до локацията с автомобил (който да паркират в обособения паркинг), обществен транспорт или Spark
  • Само за резервации за събития през юли и август ще получите изключително конкурентни условия за наем на зали и техническо оборудване.

   

   Не се колебайте да запазите дата за събитие на +359 894 521 301, galina.nachkova@icb.bg !

   Центърът работи успешно над 2 години с утвърдени партньори като Coca-Cola Hellenic, Microsoft, Interconsult Bulgaria, Sofia Tech Park, Райфайзенбанк България, Software AG, Chaos Group и още много други.
   Посетете страницата ни във Facebook и разгледайте снимки от нашите събития! Станете част от общността, която ни се доверява!

    

   За Microsoft Innovation Center
   Microsoft Innovation Center Bulgaria предоставя възможности за млади таланти, предприемачи, IT стартиращи компании и МСП чрез организиране на събития за IT общността; обучения за повишаване на техническите умения и развиване на дизайн мислене в работна среда; с осигуряване на менторство в разрешаването на технологични предизвикателства на компании от различни индустрии; висококвалифицирани експерти за работа по проекти Proof of Concept.

    

   Източник: eventspro.bg

   Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти е новият партньор на Иноцентър България

   26.06.2019

   Асоциация на Българските Туроператори и Туристически Агенти е сдружение с нестопанска цел, с членове - туристически агенции, осъществяващи продажба на въздушен транспорт и акредитирани от Международната асоциация за въздушен транспорт, ИАТА и туристически фирми, регистрирани съгласно българското туристическо законодателство.

    

   Асоциацията е регистрирана през 1996 г. и в момента в нея членуват близо 100 туристически агенции. Асоциацията има изградена високопрофесионална и активна членска мрежа от туристически агенции, работещи на принципа на лоялната конкуренция и имащи за цел непрекъснато повишаване стандарта на обслужване и защита на правата и интересите на крайния потребител.

   Професионалната асоциация по роботика и автоматизация е новият партньор на Иноцентър България

   23.05.2019

   Професионалната асоциация по роботика и автоматика (ПАРА) има мисията да направи роботиката по-достъпна и открита пред хората. ПАРА предоставя проучване на множеството аспекти на потребителската и индустриалната роботика, на технологичните политики, както и информация за последните тенденции, иновации, изобретения и модели, проникващи на пазара.

    

   Асоциацията има дългосрочен план за развитие на роботиката и автоматизацията в България, включващ споделяне на най-добри решения, бизнес модели и маркетингови практики в роботиката и автоматизацията и обединяването им.

   Годишно общо събрание

   08.05.2019

   На 8 май в Microsoft Innovation Center в София Тех Парк се проведе първото Общо събрание на Иноцентър България. Стоян Боев, представител на Иноцентъра, откри и води заседанието, което протече при следния дневен ред:
    

   1. Приемане на процедурни правила
   2. Отчет за дейността за периода април 2018 - април 2019
   3. Финансов отчет за периода април 2018 - април 2019
   4. Определяне на координатор за периода май 2019 - май 2020
   5. Разни.
    

   Процедурните правила и отчета за дейността бяха представени от координатора Николай Камов, Некстдор. Финансовият отчет бе представен от Галина Начкова, Иновационен център България. Стоян Боев предложи Некстдор да бъде преизбрана за координатор за периода май 2019 - май 2020. След много съдържателни разисквания отчетите и направените предложения бяха приети единодушно.

   В центъра на дискусията бяха изключително острите проблеми на образованието, професионалната квалификация и пазарът на труда и как Иноцентърът да предложи иновативни решения. За целта бе създадена нова постоянна работна група "Пазар на труда" с координатор Ивайло Илиев, Фор тийм Консулт, един от учредителите на Иноцентъра.

   Като оцениха първата година като успешна, участниците бяха категорични, че Иноцентърът трябва да продължи да се развива като мрежа за иновации и дигитална трансформация на различни индустрии в България.

    

   Асоциация за Фасаден Инженеринг е новият партньор на Иноцентър България

   08.05.2019

   Асоциация за Фасаден Инженеринг (АФИ) е неправителствена организация, обща инициатива на група опитни професионалисти от водещи компании в областта на фасадния инженеринг, амбицирани да покажат важността и наложат необходимостта от проект по фасаден инженеринг като част от съвременния инвестиционен поцес.

   АФИ има за цел да обедини фасадни инженери, строителни инженери, архитекти, инвеститори, фирми изпълнители, доставчици и всички заети директно или индиректно в процеса на проектиране и изграждане на сградната обвивка да насочат усилия, обменят опит и знания и да посрещнат заедно предизвикателствата на този бързо развиващ се сектор.

   Автомобилен Клъстер България е новият партньор на Иноцентър България

   25.04.2019

   Аутомотив Клъстер България (АКБ) е създаден през юли 2012 г. като неправителствена организация, която представлява интересите на автомобилните производители, доставчици и организации, предоставящи услуги в областта на автомобилната индустрия. Той стимулира връзките между своите членове и подпомага развитието на техния бизнес и конкурентоспособност чрез участието в съвместни международни проекти и професионални програми за квалификация.

   АКБ в момента се състои от 54 национални и международно признати компании, които имат над 47 000 служители в България и над 665 000 по света.

   Скейл Фокус АД е новият участник в Иноцентър България

   25.04.2019

   Скейл Фокус е българска компания, основана през 2012 г., лидер в областта на софтуерното инженерство и IT консултирането, която предоставя услуги на водещи корпорации и малки стартиращи предприятия. Скейл Фокус е основен доставчик на ИТ решения за внедряване и технологични консултации за множество ИТ доставчици, ноу-хау в строителната индустрия, иновации и центрове за научноизследователска и развойна дейност. Екипът доставя персонализирани софтуерни решения и интегрира съществуващите водещи продукти с доказани методологии за консултации и внедряване.

    

   Българската асоциация на архитектите и инженерите - консултанти е новият партньор на Иноцентър България

   23.04.2019

   Българската Асоциация на архитектите и инженерите - консултанти /БААИК/ е учредена през октомври, 1999 година и е единствената в България браншова организация на фирмите, упражняващи строителен надзор и консултантска дейност в строителството.
   Обществената ангажираност на БААИК през всичките тези години я налага като важен фактор в публичното пространство заедно с останалите браншови организации в областта на проектирането и строителството. За краткото време на своето съществуване асоциацията успя да се утвърди в общественото пространство като организация, защитаваща правата на консултантските компании и работеща за издигане имиджа на Консултанта като основен участник в инвестиционния процес

   Варненски свободен усниверситет "Черноризец Храбър" е новият партньор на Иноцентър България

   10.04.2019

   Варненският свободен университет "Черноризец Храбър" е най-големият частен университет в България. Той е утвърден академичен център, който съчетава обучението на български и чуждестранни студенти в приоритетни за страната области и създава международно конвертируем и конкурентен научен и академичен продукт. В него се обучават над 10 хиляди студенти в повече от 67 бакалавърски и магистърски и 29 докторски програми.
   През 2001 г. получава първата си институционална акредитация за срок от 5 години. На 27.07.2006 г. ВСУ "Черноризец Храбър" получава повторна институционална акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) към Министерския съвет на Република България с максимална оценка "Много добър" за срок от 6 години. През 2013 г. университетът отново е институционално акредитиран от НАОА за максималния 6-годишен период с една от най-високите оценки в страната.

   Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране e новият партньор на Иноцентър България

   26.02.2019 г.

   Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) е национална организация на инженерите от всички специалности, осъществяващи инвестиционно и устройствено проектиране. Основание за провеждане на Учредителното събрание на камарата на 27 и 28 септември 2003 г. е приетият от Народното събрание Закон за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране (обнародван в ДВ). Мисията на КИИП е да защитава професионалните права и интереси на своите членове в съответствие с интересите на обществото. В КИИП членуват около 10000 проектанти, от които 8500 – с пълна проектантска правоспособност.

   Камара на строителите в България e новият партньор на Иноцентър България

   26.02.2019 г.

   През годините Камарата на строителите в България (КСБ) се доказа не само като основен фактор в строителния сектор на национално ниво, но и се утвърди като стратегически партньор в международен аспект. В този смисъл Камарата се стреми да засили и подпомогне международните позиции на българските строители, както и да допринесе за внедряването на модерни методи на управление в бранша. От 2008 г. е пълноправен член на Европейската строителна федерация-FIEC, а от 2015 г. на Европейски международни контрактори-EIC. Една от основните функции на КСБ е да подпомага дейността на фирмите чрез публикуване на анализи и доклади, разработка на стандарти в сектора и международно сътрудничество. Наред с множеството си законодателни инициативи, КСБ активно работи и за прозрачността в сектора като поддържа задължителен Регистър на строителните фирми, извършва мониторинг на обществените поръчки и разработва типови договори. Друга важна тема, с която Камарата традиционно се занимава е професионалната квалификация чрез разработка и изпълнение на проекти, провеждане на обучения и развитие на секторни умения. Сред основните й дейности са и управлението на проекти в области като енергийна ефективност, иновации, социален диалог и др.

   Вистеон Електроникс България ЕООД е новият участник в Иноцентър България

    

   29.01.2019 г.

    

   Visteon създава, проектира и произвежда високотехнологични продукти за електрониката и решения за свързаната кола. Тя снабдява почти всички водещи производители на автомобили, включително BMW, Daimler, Ford, General Motors, Nissan и Hyundai.

    

   Visteon е компания с водещи позиции на пазара като доставчик на автомобилна електроника в Азия, Европа и Северна Америка.

   Стара планина холд АД e новият участник на Иноцентър България

    

   23.01 2019 г.

    

   Стара планина холд АД е публично акционерно дружество, учредено на 27 септември 1996 година. Дружеството обединява промишлени предприятия, посветени на производството на продукти, които задоволяват различни нужди на хората и бизнеса - машиностроене, електрохимия, парфюмерия и козметика и текстилна промишленост

   Българско общество по строително право е новият партньор на Иноцентър България

    

   14.01.2019 г.

    

   Сдружение „Българско общество по строително право“ е учредено с цел обединяване усилията на професионалисти в областта на строителното право за развитие на отрасъла в съответствие с най-добрите европейски достижения. Сдружението е прието за пълноправен член в Европейското общество по строително право през 2015 г., което обединява 18 неправителствени организации от различни европейски държави със сходни цели.

    

   В България сдружението си партнира с утвърдени организации като Българската асоциация на архитектите и инженерите консултанти, член на ФИДИК и ЕФКА и член на Обществото, Камарата на архитектите в България, Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране и Камарата на строителите в България.

   "Асарел – Медет" АД е новият участник е Иноцентър България

    

   14.01.2019 г.

    

   „Асарел-Медет”АД е акционерно дружество с основен предмет на дейност - открит добив и обогатяване на медни и други руди, биохимично извличане на мед и свързаните с това инженерингови и търговски дейности. Компанията извършва проучвателни, инженерно-внедрителски, проекто-конструкторски, екологични и други дейности. Тя е първата, най-голяма и водеща българска минна компания, извършваща тези дейности.

   Централният кооперативен съюз е новият участник в Иноцентър България

    

   3 декември 2018 г.

    

   Централният кооперативен съюз е национален съюз на доброволно обединили се кооперативни съюзи и чрез тях на потребителни и други кооперации, който на основата на кооперативните принципи и ценности подпомага организационното и финансово – икономическото им развитие и осъществява търговска дейност в техен общ интерес и в интерес на техните членове.

    

   Централният кооперативен съюз обединява и защитава интересите на 119 630 член-кооператори, обединени в 690 кооперации, членуващи в 29 кооперативни съюза.

   Българската асоциация за управление на проекти в строителството е новият партньор на Иноцентър България

    

   30 ноември 2018 г.

    

   Сред основните цели на асоциацията са обединяване усилията на българския строителен бранш за развитието на управлението на проекти в строителството в България, запознаване на българския строителен бранш с достиженията на управлението на проекти в строителството в други страни и повишаване качеството на образованието и на професионалното обучение в сферата на управлението на проекти в строителството и др.

   Общински гаранционен фонд за малки и средни предприятия е новият партньор на Иноцентър България

   27 ноември 2018г.

    

    

   Общинският гаранционен фонд за малки и средни предприятия е стартиран и разработен от Столична община в подкрепа на бизнеса и иновациите в една от най-бързо развиващите се столици в Европа. Мисията му е да повиши конкурентоспособността и достъпа до финансиране на МСП в София и да постави принципа „Мисли първо за малките“ във фокуса на общинската икономическа политика.

    

   Фондът има за цел да предоставя гаранции по кредити на МСП, които имат икономически изгоден проект, но не могат да осигурят достатъчно банково обезпечение.

   Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост е новият партньор на Иноцентър България

    

   23 ноември 2018 г.

    

   Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост (БКДМП) е учредена като доброволно сдружение с нестопанска цел, чиято мисия е да защитава и представлява интересите на своите членове и на бранша като цяло. В момента членуват повече от 320 фирми, 11 професионални гимназии и един университет като БКДМП е единственият официален представител на работодателите в секторите: Производство на мебели, Дървообработване, Производство и доставка на машини и материали за дървообработващата и мебелна промишленост.

   "Амджен България" ЕООД e новият участник в Иноцентър България

    

   13 ноември 2018 г.

    

    

   „Амджен България“ ЕООД е сред водещите биотехнологични компании в света. Компанията използва последно поколение наука и технология за изучаването на най-фините биологични механизми, в търсене на терапии и лекарствени продукти за пациенти със сериозни заболявания. Тя е основана на ценности, чиито корени са дълбоко в науката и иновациите за трансформиране на нови идеи и открития.

   Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас е новият партньор на Иноцентър България

    

   2 ноември 2018 г.

    

   На 2 ноември 2018 г. успешно бе установено партньорство между Университета „Проф. д-р Асен Златаров“ – град Бургас и Иноцентър България.

    

   Учебното заведение е единственият държавен университет в Югоизточна България. Той има установени активни научни връзки с институти и университети от Англия, Франция, Германия, Русия, Румъния, Турция, Испания, Италия, Унгария, Сърбия, Полша, Словения, Словакия и др., които създават възможност за научни специализации и учебна практика на преподаватели и студенти, за обмен на лектори, на учебна и научна литература.

   Представяне на „Центъра за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“

    

   Проектът се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ с общ размер 29 355 861.12 лева.

    

   16 октомври 2018 г.

    

   Днес в Българската академия на науките се състоя публично представяне на проект BG05M2OP001-1.001-0003 „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“ (ИИКТ).

    

   Целта на проекта е изграждането на научен комплекс, в който ще се провеждат научни изследвания в съответствие с най-добрите световни стандарти и практики, при осигуряване на учени на високо ниво, добре дефинирана организационна структура и програма за научни изследвания, в съответствие с приоритетите на тематична област Информатика и ИКТ на ИСИС.

    

   Проектът се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, като периодът за изпълнението му е 03.08.2018 г. - 31 12.2023 г.

    

   Повече информация за проекта може да намерите на: http://www.iict.bas.bg/news.html и на http://math.bas.bg/en/portfolio-items/center-of-excellence-for-informatics-and-ict/ .

   Технически университет - Габрово е новият партньор на Иноцентър България

    

   8 октомври 2018 г.

    

    

   След провеждане на среща с представители на Технически университет – Габрово през месец септември, Академичният съвет на университета взе решение за партньорство с Иноцентъра.

    

   Учебното заведение е наследник и духовен продължител на идеите на народните будители, създали в Габрово първото светско училище. Университетът активно участва в европейските образователни и изследователски програми и осъществява ползотворно и ефективно сътрудничество с български и чуждестранни университети.

    

    

   Ехнатон България АД е новият участник в Иноцентър България

    

   2 октомври 2018 г

    

   Фирмата „Ехнатон България“ АД, с управител Симеон Илински, е специализирана в изпълнението на цялостни инженерингови проекти за управление и мониторинг на производството, системна интеграция и управление на машини. Тя е сред основните доставчици на системи за управление на пречиствателни инсталации за отпадни и питейни води и на електрически табла.

    

   Българската браншова камара - машиностроене е новият партньор на Иноцентър България

    

   19 септември 2018 г.

    

   Браншовата камара е доброволна организация, действаща като самостоятелно юридическо лице. Създадена е с цел да подпомогне, насърчи, защити и представи интересите на членовете си, които са основни производители от всички сектори на машиностроенето.

   Университетът по архитектура, строителство и геодезия е новият партньор на Иноцентъра

   8 август 2018 г.

    

   През месец юли Академичният съвет на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) прие решение за партньорство с Иноцентър България, което се случи със съдействието на проф. Дамян Кашлакев, който е съветник на Иноцентъра.

    

   Университетът по архитектура, строителство и геодезия е основан през 1942 г. като Висше Техническо училище и получава статут на университет на 21 юли 1995 г. с решение на Народното събрание. Студентите в УАСГ получават архитектурни и инженерно-строителни познания, а заедно с това придобиват и практически умения.

   Широко отворената врата за Четвъртата индустриална революция

   3 юли 2018 г.

   Текстът е част от проект "Интелигентна компания в 21 век" на Sirma Group и Investor.bg

   Сред повечето от 9000 служители в завода на производителя на автомобили BMW в американския град Спартанбург има един, когото наричат „Мис Шарлот“. Става дума за сиво-синьо, дебело роботче, което в разширено състояние има размера на нисък човек. С многобройните си оси мис Шарлот се превръща в изключително мобилна ръка, с малък валяк, монтиран в края. Движи се с постоянно темпо и със скоростта на човек по ръба на вътрешната облицовка на вратата на един автомобил. 30 секунди по-късно мис Шарлот вече оборудва следващата автомобилна врата.
   Вижте цялата статия

    

  • Технически университет-София стана партньор на Иноцентъра

   26 юни 2018 г.

   Партньорството стана резултат след срещи между Иноцентъра, Ректора на

   Университетът по архитектура, строителство и геодезия е новият партньор на Иноцентъра.

    

   През месец юли Академичният съвет на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) прие решение за партньорство с Иноцентър България, което се случи със съдействието на проф. Дамян Кашлакев, който е съветник на Иноцентъра.

    

   Университетът по архитектура, строителство и геодезия е основан през 1942 г. като Висше Техническо училище и получава статут на университет на 21 юли 1995 г. с решение на Народното събрание. Студентите в УАСГ получават архитектурни и инженерно-строителни познания, а заедно с това придобиват и практически умения.

  • Ваптех стана участник в Иноцентъра

   14 юни 2018 г.

   Ваптех ЕООД, дългогодишна водеща българска компания в областта на водната енергия, металообработката и технологиите за опазване на околната среда, стана участник в Иноцентъра.


   Някои ключови елементи от стратегията на компанията са: увеличаване на пазарния дял в Европа, трайно установяване на пазарите в Северна и Южна Америка и Югоизточна Азия и непрекъснато оптимизиране на продуктите и процесите.

  • Европа рискува да изостане в цифровата трансформация

   6 юни 2018 г.

   Номинирайте дигитален шампион в класацията на в. „Файненшъл таймс“
    

   Съществуват опасения, че Европа изостава в цифровата трансформация във време, когато Четвъртата индустриална еволюция започва да променя бизнес моделите на традиционните индустрии по забележителен начин, пише в статия от 5 юни в. "Файненшъл таймс".


   PwC прогнозира, че въвеждането на нови технологии ще увеличи световния БВП с 14% до 2030 г., което се равнява на 15 трилиона долара. Европа изостава значително: едва 5% от производителите в Европа, Близкия Изток и Африка (Emea) са "дигитални шампиони", казва PwC, срещу 11% в Америка и 19% в Азиатско-Тихоокеанския регион.


   "Файненшъл таймс", в партньорство с Гугъл и Неста, фондация за иновации, подготвят класация на 100 европейски дигитални шампиона – компании, организации и личности от цяла Европа, които ще споделят най-добри практики в цифровата трансформация. Номинациите ще приключат на 5 юли 2018 г.

   Номинирайте вашия дигитален шампион на този линк
    

  • Университетът за национално и световно стопанство е партньор на Иноцентъра

   1 юни 2018 г.

   Университетът за национално и световно стопанство (УНСС) официално стана партньор на Иноцентъра с решение на Ректорския съвет на УНСС и след среща с Ректора проф. Стати Статев и директора на Центъра за компютърни иновативни системи проф. Валентин Кисимов.

    

   Предстои представители на Иноцентъра и УНСС да обсъдят конкретните параметри на договореното партньорство.

    

   УНСС е най-голямото и най-старото висше икономическо училище в България и Югоизточна Европа, с 98-годишна история.


   УНСС се вижда в бъдещето като лидер сред висшите училища в Югоизточна Европа, обучаващи студенти и провеждащи изследвания в областта на икономиката, управлението и администрацията, правото и политиката.

  • Стамен Янев, Българска агенция за инвестиции, и Ален Брухард, Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани със сертификатите.

   Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани избира България за инвестиране в глобални иновации и развитие на интелигентни технологии

   1 юни 2018 г.

   Системата на Кока-Кола продължава с устойчивите си инвестиции в България с откриването на Coca-Cola HBC Tech Innovation Lab (Лаборатория за технологични иновации в София)

    

   Първата по рода си Лаборатория за технологични иновации на Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани беше официално открита на 30 май 2018 г. от изпълнителния директор по информационните технологии и член на изпълнителния комитет на Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани Ален Брухард, вицепрезидента и главен изпълнителен директор по информационните технологии на Компанията Кока-Кола Бари Симпсън, и директора на Лабораторията за технологични иновации Кирил Трайков.

   Лабораторията за технологични иновации в София тех парк ще предостави обща платформа за представяне на съществуващи решения за бизнеса и ще бъде съвместно място за работа за проучване на възможностите с партньори като Microsoft, SAP, Atos, Google, OTE. Лабораторията ще създаде мост между Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани, университети за млади талантливи умове и стартъпи.

    

   „Днес ние правим още една стъпка напред и отбелязваме постигането на значителен напредък в усилията ни за дигитализация на Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани, заедно с Компанията Кока-Кола, нейната програма The Bridge и нашите стратегически партньори. Това събитие бележи кулминацията на една идея, стартирала преди 2 години. Идея за създаване на Лаборатория за технологични иновации, която да служи като катализатор на нашия растеж и стремеж да предоставим богато портфолио, обхващайки все по-голям брой поводи за консумация 24 часа на ден, 7 дни в седмицата.”, каза Ален Брухард, член на изпълнителния комитет и изпълнителен директор по информационните технологии на Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани.

    

   По време на откриването на лабораторията изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции Стамен Янев официално връчи Инвестиционен сертификат „клас А“ за един допълнителен проект „Плиска“, който цели разширяване на Кока-Кола ХБК ИТ активностите, прехвърляне и централизиране на услугите, които се предоставят от България на всички компании в 28 държави от Групата Кока-Кола Хеленик Ботълинг. Инвестицията ни по този проект възлиза на 1,374 млн. лв. и е свързана с наемането на сграден фонд, оборудването му за целите на компанията, придобиването на ноу-хау, както и закупуването на технологии и хардуер, наемането и обучаването на персонал, посредством които ще се извършва дейността, които представляват важна част от системната дигитална трансформация на Кока-Кола в световен мащаб.


   „Специфичният проект и компанията Кока-Кола - това е визуализирано определение за това, което бихме искали да видим в българската икономика. Това са: инвестициите и иновациите, равни на лидерството. Шрифтът на кирилица на търговската марка Кока-Кола е създаден в България, затова се надявам, че този център ще бъде отправна точка за създаване на интелигентни технологии с печат „България“, каза Стамен Янев.

    

  • Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции е партньор на Иноцентъра

   11 май 2018 г.

   На среща днес между Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции (СОАПИ) и Иноцентър България беше договорено партньорство.

   Сред основните приоритети на Агенцията е град София да бъде регионален център за компетенции, който привлича, задържа и вдъхновява професионалисти, предприемачи и учени. Намеренията на Агенцията са София да се обособи като дестинация за високоефективни индустрии на знанието.

    

   Агенцията и Иноцентърът ще обменят информация полезна за бизнеса в сферата на технологиите и бизнес развитието на София регион.

  • Русенският университет "Ангел Кънчев" е партньор на Иноцентъра

   5 май 2018 г.

   Иноцентър България установи партньорство с Русенския университет "Ангел Кънчев" (https://www.uni-ruse.bg/) след договореност между ръководството на университета с ректора проф. Христо Белоев и Николай Камов, координатор на Иноцентъра.

    

   От ръководството на Русенския университет в разговорите участваха проф. Велизара Пенчева, председател на Общото събрание и проф. Пламен Даскалов, заместник-ректор.

   Партньорите ще развиват активно съдържателно сътрудничество в приоритетните за Иноцентъра и Русенския университет области.

  • Двойно повече пари за цифровизацията на Европа
   след 2020 г.

   3 май 2018 г.

   Mediapool.bg

   Двойно повече средства за цифровизацията на Европа са заложени в новата многогодишна финансова рамка 2021-2027 г. спрямо настоящия планов период. Според представения от председателя на ЕК проектобюджет парите нарастват от 14.3 млрд. евро на над 28 млрд. евро. Това съобщи еврокомисарят по цифровата икономика и общество Мария Габриел в София.
   За първи път в историята на Европейския съюз ще има нова цифрова програма с бюджет от 9 млрд. евро. Той ще се използва за инвестиции в киберсигурност, суперкомпютри, изкуствен интелект, цифрови умения за напреднали, публична администрация и е-

   здравеопазване. Програмата ще се управлява от Брюксел.
   "С тази нова програма Европа изпраща силен сигнал, че за нас цифровизацията е дългосрочен приоритет, в основата на който стоят интересите на гражданите и предприятията. С нея казваме, че искаме Европа да се върне като лидер на световната сцена. Искаме цифровата трансформация да е процес, който не изключва никого", заяви Мария Габриел.
    

   Приоритетите на новата програма
    

   Единият от приоритетите на новата програма е свързан с киберсигурността. Акцентът ще бъде опазването на критичната инфраструктура и центровете за компетентност в областта на киберсигурността, като е ключово да се засили доверието на хората,

   каза Габриел.
   Другият приоритет е свързан с инвестициите в суперкомпютри. През 2012 г. четири от десетте суперкомпютъра в света са били в Европа. Днес няма нито един. Целта е Европа да си върне лидерството, каза Габриел. За целта вече допълнително бяха отпуснати 1 милиард евро до края на този програмен период. Амбицията е до 2023 г. европейският суперкомпютър да стане факт, а България е регионален лидер по темата, заяви Габриел.
   Третият приоритет са инвестициите в изкуствен интелект. Тази свръхтехнология има потенциал да доведе до близо 30% добавена стойност в европейската икономика, каза еврокомисарят.
   Четвъртият акцент са цифровите умения за напреднали. Днес Европа изпитва недостиг на около 350 000 цифрови специалисти, а прогнозите са техният брой да нарасне до половин милион след 2020 г. Трябва да направим всичко възможно да подкрепим

   цифровите умения на гражданите и да ги задържим да работят в ЕС, каза Габриел.
   Петият приоритет е свързан с инвестиции в цифровизацията на публичната администрация и електронното здравеопазване.

   Повече пари по "Свързана Европа" за цифровизация
    

   По механизма "Свързана Европа" е заложено увеличаване на средствата за цифровия сектор от 1 млрд. евро сега на 3 млрд. евро. "Това означава повече средства за цифрова инфраструктура, което ще спомогне за намаляване на съществуващите различия между градските и селските райони", каза българският еврокомисар. В момента в градовете бърза мобилна връзка има 76% от населението, докато в селата този процент е под 40, посочи Габриел.
    

   Средствата по програма "Медия" се увеличават с една трета
    

   Средствата за програма "Медия" е увеличават с 30%, за да достигнат до 1.2 милиарда евро за периода 2021-2027 г. Повече пари са предвидени и за студентите за обмяна на практика по програма "Еразъм+". От юни 2018 г. около 6000 младежи Ресурсът от над 28 млрд. евро ще се управлява директно от Брюксел могат да се възползват от стажове за по 4-5 месеца в други страни от ЕС в областта на блокчейна, квантовата технология и уебдизайна, каза Мария Габриел.
   Увеличават се и парите за безплатно пътуване с влак в ЕС за навършващите 18 години на 750 млн. евро, отбеляза Габриел. "Ако трябва да направя обща сметка на бюджета, свързан с цифровизацията, – от научните изследвания, през новата програма "Цифрова Европа" до програма "Медия" и заедно с увеличените средства за Европейската агенция за киберсигурност и Агенцията на европейските регулатори, стигаме до 96% увеличение на бюджета за цифровизация за програмния период 2012-2027", каза българският еврокомисар. По думите й това се случва за първи път в историята на ЕС.

  •  

    

   Българска стопанска камара е партньор на Иноцентъра

   19 април 2018 г.

   Българска стопанска камара (БСК) стана партньор на Иноцентъра. Още преди учредяването си Иноцентърът осъществи контакт с БСК заради опита на организацията в работата й с българския бизнес и намирането на практически решения за неговото развитие и конкурентоспособност, което е и приоритет на мрежата.

    

   Екипът на Иноцентъра се консултира с Веселин Илиев, главен директор „Международно икономическо сътрудничество“ на БСК и ръководител на екипа на Enterprise Europe Network (EEN) в подкрепа на предприятията интернационализация на дейността им. По-късно след това г-н Илиев стана съветник на Иноцентъра.

    

   Иноцентърът осъществи срещи с Божидар Данев, изпълнителен председател на БСК и с Петър Денев, заместник-председател. Ръководството на камарата напълно споделя приоритетите на мрежата.

  • Геотехмин стана участник в Иноцентър България

   Геотехмин, водеща бизнес група в икономиката на България с 28-годишна история в миннодобивната промишленост, строителството и пътната инфраструктура, стана участник в Иноцентър България на 18 април 2018 г. Управител на Геотехмин ООД е проф. д-р Цоло Вутов, а Доминик Хамерс е изпълнителен директор от 2011 г.


   Цоло Вутов има над 40 г. професионален опит в минно-геоложки проекти. Доминик Хамерс има над 20 г. опит в производството на цветни метали, където заема позиции във висшия мениджмънт.

   19 април 2018 г.

  • Асоциацията на индустриалния капитал и Българската асоциация на електротехниката и електрониката стават партньори на Иноцентър България

   28 март 2018 г.

   На среща в централата на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) на 28 март 2018 г. с представители на Иноцентър България бе договорено партньорство на Иноцентъра с АИКБ (www.bica-bg.org), представена от Васил Велев, председател на Управителния съвет, и Теодор Дечев, директор "Индустриални политики", и Българската асоциация на електротехниката и електрониката (БАЕЕ) (www.bcee-bg.org), представена от Румен Атанасов, председател на БАЕЕ и член на ORGALIME - Брюксел.
    

   Като партньори на Иноцентъра АИКБ и БАЕЕ се ангажират да информират своите членове за мрежата Иноцентър, която цели да обедини компании, организации и академии за взаимодействие в решаването на конкретни предизвикателства за дигитализация на индустрията. Приоритет на Иноцентъра е да бъде в помощ на дигитализацията на индустриалните предприятия в България.
    

   Всички партньори споделят убеждението, че е необходимо да се привлече интелектуален потенциал за намиране на решения за нуждите на индустриалните предприятия, по-конкретно преработващата индустрия.
    

   Наред със софтуерните приложения за доставка на пица с няколко дигитални клика, е необходимо да има същите високо професионални дигитални приложения и за индустриите, които създават реален продукт, смята Румен Атанасов, БАЕЕ.

   Мария Габриел предлага отделно перо за цифрова икономика в европейския бюджет

   26 март 2018

   Инвестор


   В европейския бюджет да има отделно перо, посветено на цифровата трансформация и цифровото бъдеще – това предлага еврокомисарят Мария Габриел. Предложението ѝ бе отправено по време на Международната конференция IT Hub Connect 2018, която се провежда днес и утре в "София тех парк" под патронажа на българското европредседателство. Организатори на форума са Американската търговска камара в България и Индийско-българската бизнес камара.

    

   Нужни са обединени усилия, с които можем да гарантираме, че всеки ще може да се възползва от цифровата трансформация, че никой няма да остане изключен, заяви Мария Габриел.


   Вижте цялата статия

  • България е на 58-о място в света по дигитализация на бизнеса

   19 март 2018

   в. Капитал
   България се класира на 58-о място от 115 държави в годишната класация за дигитализация на бизнеса, изготвяна от компанията за застраховане на търговски кредити Euler Hermеs. Индексът EDI (Enabling Digitalization Index) оценява уловията за работа и развитие на дигиталните компании, както и възможностите за дигитализация на бизнеса в съответните страни.

   За оценка се използват 5 критерия – регулации, знание, свъзраност, инфраструктура и мащаб. Максималната оценка при всички категории е 100 точки. България събира 40 точки, докато лидерите в класацията САЩ, Германия и Холандия отбелязват резултати от съответно от 87, 75.3 и 74.3 точки. По-напред от страната ни се класират държави от региона като Гърция, Турция, Румъния, Сърбия и Хърватия.
   Вижте цялата статия
    

   Иноцентърът осъществи първата среща между участници, съветници и партньори

   13 март 2018 г.


   На 9 март 2018 г. се състоя първата среща на участници, съветници и партньори на новосформираната мрежа Иноцентър България (ИЦ) в София тех парк, сграда Инкубатор, където е и седалището на ИЦ. Мрежата беше представена от осемнадесет души, които обсъдиха стратегия за развитие и предстоящи проекти. ИЦ е мрежа от участници на организации и компании.

    

   От страна на участниците в Иноцентър България присъстваха:

   АРК консултинг:

   Даниела Чонкова, ръководител на работна група за кандидатстване по проекти;

   проф. Теодора Георгиева.

    

   Балистик Сел:

   Юлиан Петков, управител и ръководител на работна група по иновативни методи в обученията.

    

   Иновационен център България (представител на Иноцентъра):

   Стоян Боев, управител;

   Галина Начкова, директор.

    

   Интерконсулт България:

   Стоян Боев, управител и ръководител на работна група по Индустрия 4.0 в Иноцентър България:

   Лариса Огнянова, ПР и мениджър събития/главен асистент на CEO.

    

   Некстдор(координатор на Иноцентъра):

   Николай Камов, управляващ съдружник.

    

   Специализирани бизнес системи:

   Кирил Желязков, председател на Съвета на директорите

    

   НиърСофт:

   Владимир Филипов, управител

    

   От страна на Иноцентъра:

   Ирина Бачева, управител Комуникации

    

   От съветниците към Иноцентъра се включиха:

   акад. Кирил Боянов, Институт по информационни и комуникационни технологии (ИИКТ-БАН)

   проф. Велизар Шаламанов, ИИКТ-БАН

   проф. Николина Попова, Международно висше бизнес училище

   д-р Николай Крушков, УНСС

   проф. Христо Христов, Технически университет

   проф. Димитър Костов, Юридически факултет на СУ Св. „Климент Охридски“
    

   Като партньор на ИЦ в срещата участва Българската агенция за инвестиции, Стамен Янев, изпълнителен директор. Гост бе Гергана Мантаркова, управител на КПМГ България.

  • Дигитално бъдеще

   2 март 2018

   Брюксел финансира 34 иновационни хъба, които да помагат на малките и средните фирми. Три от тях са в България

   сп. Икономист

   Дигиталният иновационен хъб събира на едно място ИТ фирми, университети, научни организации с лаборатории за тестване на изкуствен интелект и прототипи.
   InnоCenter BG, се насочва към дигитализирането на българското образование, обяснява Галина Начкова, представител на хъба и директор на „Майкрософт Иновейшън Център”. Ще се приемат проекти на държавни и частни университети, средни училища и детски градини. По отношение на реалния бизнес целта са индустриалните предприятия, а амбицията е до 2020 г. хъбът да се утвърди като център за цялостно осигуряване на нуждите им по отношение на иновативни технологии и стопански модели. Намеренията са като стратегически партньор да се привлече и „София Тех Парк”, а годишно да се разработват между 15 и 30 проекта за дигитализация на бизнеси и реализиране на проекти за прототипи. InnоCenter BG ще разчита главно на частно финансиране от големи компании – участници за инициираните от тях проекти. Част от тези средства ще осигуряват издръжката на хъба. Друг финансов източник са европейски и различни международни програми.
   Вижте цялата статия

  • Иноцентър България участва в първия семинар на ЕК за иновационни общности

   20-21 февруари 2018

   Новооснованата отворена мрежа Иноцентър България участва в първия семинар по проекта на Европейската комисия (ЕК) за изграждане на иновационни общности (“Smart Factories in new EU Countries”). Семинарът по проекта за обучение и менторство на ЕК, Прайсуотърхаус купърс и Оксентия се проведе в София тех парк на 20-21.02.2018 г. Събитието има образователна цел за 34-те избрани иновационни хъба в Централна и Източна Европа според техните очаквания и нужди.

   Проектът “Smart Factories in new EU Member States” цели да открои организациите с капацитет да изпълняват ролята на дигитални иновационни хъбове в България, Хърватия, Кипър, Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Малта, Полша, Румъния, Словакия и Словения. Проектът започна през май 2017 г. и се управлява от ЕК-Ди Джи Кънект (DG Connect) за Европейския парламент, в партньорство с Прайсуотърхаус купърс и Иновейшън Оксентия към Университета в Оксфорд.

   Обученията по проекта ще се провеждат от февруари до ноември 2018 г. Одобрените дигитални иновационни хъбове ще се възползват безвъзмездно от професионалните услуги на Прайсуотърхаус купърс и ЕК за подходящ бизнес план. Основната цел е да се осигури по-голям достъп на малките и средните предприятия до експертно знание в областта на технологиите, инструменти за развитие и тестване на дигитални технологии, както и услуги, свързани с финанси и иновации.

   Създадохме Иноцентър България

   31 януари 2018

   На 31 януари 2018 г. шест компании обединиха усилия, за да създадат Иноцентър България, като подписаха споразумение: АРК Консултинг ЕООД, Руслан Стефанов, управител, Балистик Сел ЕООД, Юлиан Петков, управител, Иновационен Център България ЕООД, Стоян Боев, управител, Интерконсулт България ООД, Стоян Боев, управител, Некстдор ООД, Николай Камов, управляващ съдружник и Фор тийм Консулт ООД, Ивайло Илиев, управляващ съдружник.
   Иноцентър България е мрежа от участници на организации и компании. Представител е Стоян Боев, Иновационен Център България ЕООД, а координатор е Николай Камов, Некстдор ООД.