• Новини и събития

 • Централният кооперативен съюз е новият участник в Иноцентър България

   

  3 декември 2018 г.

   

  Централният кооперативен съюз е национален съюз на доброволно обединили се кооперативни съюзи и чрез тях на потребителни и други кооперации, който на основата на кооперативните принципи и ценности подпомага организационното и финансово – икономическото им развитие и осъществява търговска дейност в техен общ интерес и в интерес на техните членове.

   

  Централният кооперативен съюз обединява и защитава интересите на 119 630 член-кооператори, обединени в 690 кооперации, членуващи в 29 кооперативни съюза.

  Българската асоциация за управление на проекти в строителството е новият партньор на Иноцентър България

   

  30 ноември 2018 г.

   

  Сред основните цели на асоциацията са обединяване усилията на българския строителен бранш за развитието на управлението на проекти в строителството в България, запознаване на българския строителен бранш с достиженията на управлението на проекти в строителството в други страни и повишаване качеството на образованието и на професионалното обучение в сферата на управлението на проекти в строителството и др.

  Общински гаранционен фонд за малки и средни предприятия е новият партньор на Иноцентър България

  27 ноември 2018г.

   

   

  Общинският гаранционен фонд за малки и средни предприятия е стартиран и разработен от Столична община в подкрепа на бизнеса и иновациите в една от най-бързо развиващите се столици в Европа. Мисията му е да повиши конкурентоспособността и достъпа до финансиране на МСП в София и да постави принципа „Мисли първо за малките“ във фокуса на общинската икономическа политика.

   

  Фондът има за цел да предоставя гаранции по кредити на МСП, които имат икономически изгоден проект, но не могат да осигурят достатъчно банково обезпечение.

  Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост е новият партньор на Иноцентър България

   

  23 ноември 2018 г.

   

  Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост (БКДМП) е учредена като доброволно сдружение с нестопанска цел, чиято мисия е да защитава и представлява интересите на своите членове и на бранша като цяло. В момента членуват повече от 320 фирми, 11 професионални гимназии и един университет като БКДМП е единственият официален представител на работодателите в секторите: Производство на мебели, Дървообработване, Производство и доставка на машини и материали за дървообработващата и мебелна промишленост.

  "Амджен България" ЕООД e новият участник в Иноцентър България

   

  13 ноември 2018 г.

   

   

  „Амджен България“ ЕООД е сред водещите биотехнологични компании в света. Компанията използва последно поколение наука и технология за изучаването на най-фините биологични механизми, в търсене на терапии и лекарствени продукти за пациенти със сериозни заболявания. Тя е основана на ценности, чиито корени са дълбоко в науката и иновациите за трансформиране на нови идеи и открития.

  Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас е новият партньор на Иноцентър България

   

  2 ноември 2018 г.

   

  На 2 ноември 2018 г. успешно бе установено партньорство между Университета „Проф. д-р Асен Златаров“ – град Бургас и Иноцентър България.

   

  Учебното заведение е единственият държавен университет в Югоизточна България. Той има установени активни научни връзки с институти и университети от Англия, Франция, Германия, Русия, Румъния, Турция, Испания, Италия, Унгария, Сърбия, Полша, Словения, Словакия и др., които създават възможност за научни специализации и учебна практика на преподаватели и студенти, за обмен на лектори, на учебна и научна литература.

  Представяне на „Центъра за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“

   

  Проектът се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ с общ размер 29 355 861.12 лева.

   

  16 октомври 2018 г.

   

  Днес в Българската академия на науките се състоя публично представяне на проект BG05M2OP001-1.001-0003 „Център за върхови постижения по Информатика и информационни и комуникационни технологии“ (ИИКТ).

   

  Целта на проекта е изграждането на научен комплекс, в който ще се провеждат научни изследвания в съответствие с най-добрите световни стандарти и практики, при осигуряване на учени на високо ниво, добре дефинирана организационна структура и програма за научни изследвания, в съответствие с приоритетите на тематична област Информатика и ИКТ на ИСИС.

   

  Проектът се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, като периодът за изпълнението му е 03.08.2018 г. - 31 12.2023 г.

   

  Повече информация за проекта може да намерите на: http://www.iict.bas.bg/news.html и на http://math.bas.bg/en/portfolio-items/center-of-excellence-for-informatics-and-ict/ .

  Технически университет - Габрово е новият партньор на Иноцентър България

   

  8 октомври 2018 г.

   

   

  След провеждане на среща с представители на Технически университет – Габрово през месец септември, Академичният съвет на университета взе решение за партньорство с Иноцентъра.

   

  Учебното заведение е наследник и духовен продължител на идеите на народните будители, създали в Габрово първото светско училище. Университетът активно участва в европейските образователни и изследователски програми и осъществява ползотворно и ефективно сътрудничество с български и чуждестранни университети.

   

   

  Ехнатон България АД е новият участник в Иноцентър България

   

  2 октомври 2018 г

   

  Фирмата „Ехнатон България“ АД, с управител Симеон Илински, е специализирана в изпълнението на цялостни инженерингови проекти за управление и мониторинг на производството, системна интеграция и управление на машини. Тя е сред основните доставчици на системи за управление на пречиствателни инсталации за отпадни и питейни води и на електрически табла.

   

  Българската браншова камара - машиностроене е новият партньор на Иноцентър България

   

  19 септември 2018 г.

   

  Браншовата камара е доброволна организация, действаща като самостоятелно юридическо лице. Създадена е с цел да подпомогне, насърчи, защити и представи интересите на членовете си, които са основни производители от всички сектори на машиностроенето.

  Университетът по архитектура, строителство и геодезия е новият партньор на Иноцентъра

  8 август 2018 г.

   

  През месец юли Академичният съвет на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) прие решение за партньорство с Иноцентър България, което се случи със съдействието на проф. Дамян Кашлакев, който е съветник на Иноцентъра.

   

  Университетът по архитектура, строителство и геодезия е основан през 1942 г. като Висше Техническо училище и получава статут на университет на 21 юли 1995 г. с решение на Народното събрание. Студентите в УАСГ получават архитектурни и инженерно-строителни познания, а заедно с това придобиват и практически умения.

  Широко отворената врата за Четвъртата индустриална революция

  3 юли 2018 г.

  Текстът е част от проект "Интелигентна компания в 21 век" на Sirma Group и Investor.bg

  Сред повечето от 9000 служители в завода на производителя на автомобили BMW в американския град Спартанбург има един, когото наричат „Мис Шарлот“. Става дума за сиво-синьо, дебело роботче, което в разширено състояние има размера на нисък човек. С многобройните си оси мис Шарлот се превръща в изключително мобилна ръка, с малък валяк, монтиран в края. Движи се с постоянно темпо и със скоростта на човек по ръба на вътрешната облицовка на вратата на един автомобил. 30 секунди по-късно мис Шарлот вече оборудва следващата автомобилна врата.
  Вижте цялата статия

   

 • Технически университет-София стана партньор на Иноцентъра

  26 юни 2018 г.

  Партньорството стана резултат след срещи между Иноцентъра, Ректора на

  Университетът по архитектура, строителство и геодезия е новият партньор на Иноцентъра.

   

  През месец юли Академичният съвет на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) прие решение за партньорство с Иноцентър България, което се случи със съдействието на проф. Дамян Кашлакев, който е съветник на Иноцентъра.

   

  Университетът по архитектура, строителство и геодезия е основан през 1942 г. като Висше Техническо училище и получава статут на университет на 21 юли 1995 г. с решение на Народното събрание. Студентите в УАСГ получават архитектурни и инженерно-строителни познания, а заедно с това придобиват и практически умения.

 • Ваптех стана участник в Иноцентъра

  14 юни 2018 г.

  Ваптех ЕООД, дългогодишна водеща българска компания в областта на водната енергия, металообработката и технологиите за опазване на околната среда, стана участник в Иноцентъра.


  Някои ключови елементи от стратегията на компанията са: увеличаване на пазарния дял в Европа, трайно установяване на пазарите в Северна и Южна Америка и Югоизточна Азия и непрекъснато оптимизиране на продуктите и процесите.

 • Европа рискува да изостане в цифровата трансформация

  6 юни 2018 г.

  Номинирайте дигитален шампион в класацията на в. „Файненшъл таймс“
   

  Съществуват опасения, че Европа изостава в цифровата трансформация във време, когато Четвъртата индустриална еволюция започва да променя бизнес моделите на традиционните индустрии по забележителен начин, пише в статия от 5 юни в. "Файненшъл таймс".


  PwC прогнозира, че въвеждането на нови технологии ще увеличи световния БВП с 14% до 2030 г., което се равнява на 15 трилиона долара. Европа изостава значително: едва 5% от производителите в Европа, Близкия Изток и Африка (Emea) са "дигитални шампиони", казва PwC, срещу 11% в Америка и 19% в Азиатско-Тихоокеанския регион.


  "Файненшъл таймс", в партньорство с Гугъл и Неста, фондация за иновации, подготвят класация на 100 европейски дигитални шампиона – компании, организации и личности от цяла Европа, които ще споделят най-добри практики в цифровата трансформация. Номинациите ще приключат на 5 юли 2018 г.

  Номинирайте вашия дигитален шампион на този линк
   

 • Университетът за национално и световно стопанство е партньор на Иноцентъра

  1 юни 2018 г.

  Университетът за национално и световно стопанство (УНСС) официално стана партньор на Иноцентъра с решение на Ректорския съвет на УНСС и след среща с Ректора проф. Стати Статев и директора на Центъра за компютърни иновативни системи проф. Валентин Кисимов.

   

  Предстои представители на Иноцентъра и УНСС да обсъдят конкретните параметри на договореното партньорство.

   

  УНСС е най-голямото и най-старото висше икономическо училище в България и Югоизточна Европа, с 98-годишна история.


  УНСС се вижда в бъдещето като лидер сред висшите училища в Югоизточна Европа, обучаващи студенти и провеждащи изследвания в областта на икономиката, управлението и администрацията, правото и политиката.

 • Стамен Янев, Българска агенция за инвестиции, и Ален Брухард, Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани със сертификатите.

  Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани избира България за инвестиране в глобални иновации и развитие на интелигентни технологии

  1 юни 2018 г.

  Системата на Кока-Кола продължава с устойчивите си инвестиции в България с откриването на Coca-Cola HBC Tech Innovation Lab (Лаборатория за технологични иновации в София)

   

  Първата по рода си Лаборатория за технологични иновации на Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани беше официално открита на 30 май 2018 г. от изпълнителния директор по информационните технологии и член на изпълнителния комитет на Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани Ален Брухард, вицепрезидента и главен изпълнителен директор по информационните технологии на Компанията Кока-Кола Бари Симпсън, и директора на Лабораторията за технологични иновации Кирил Трайков.

  Лабораторията за технологични иновации в София тех парк ще предостави обща платформа за представяне на съществуващи решения за бизнеса и ще бъде съвместно място за работа за проучване на възможностите с партньори като Microsoft, SAP, Atos, Google, OTE. Лабораторията ще създаде мост между Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани, университети за млади талантливи умове и стартъпи.

   

  „Днес ние правим още една стъпка напред и отбелязваме постигането на значителен напредък в усилията ни за дигитализация на Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани, заедно с Компанията Кока-Кола, нейната програма The Bridge и нашите стратегически партньори. Това събитие бележи кулминацията на една идея, стартирала преди 2 години. Идея за създаване на Лаборатория за технологични иновации, която да служи като катализатор на нашия растеж и стремеж да предоставим богато портфолио, обхващайки все по-голям брой поводи за консумация 24 часа на ден, 7 дни в седмицата.”, каза Ален Брухард, член на изпълнителния комитет и изпълнителен директор по информационните технологии на Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани.

   

  По време на откриването на лабораторията изпълнителният директор на Българската агенция за инвестиции Стамен Янев официално връчи Инвестиционен сертификат „клас А“ за един допълнителен проект „Плиска“, който цели разширяване на Кока-Кола ХБК ИТ активностите, прехвърляне и централизиране на услугите, които се предоставят от България на всички компании в 28 държави от Групата Кока-Кола Хеленик Ботълинг. Инвестицията ни по този проект възлиза на 1,374 млн. лв. и е свързана с наемането на сграден фонд, оборудването му за целите на компанията, придобиването на ноу-хау, както и закупуването на технологии и хардуер, наемането и обучаването на персонал, посредством които ще се извършва дейността, които представляват важна част от системната дигитална трансформация на Кока-Кола в световен мащаб.


  „Специфичният проект и компанията Кока-Кола - това е визуализирано определение за това, което бихме искали да видим в българската икономика. Това са: инвестициите и иновациите, равни на лидерството. Шрифтът на кирилица на търговската марка Кока-Кола е създаден в България, затова се надявам, че този център ще бъде отправна точка за създаване на интелигентни технологии с печат „България“, каза Стамен Янев.

   

 • Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции е партньор на Иноцентъра

  11 май 2018 г.

  На среща днес между Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции (СОАПИ) и Иноцентър България беше договорено партньорство.

  Сред основните приоритети на Агенцията е град София да бъде регионален център за компетенции, който привлича, задържа и вдъхновява професионалисти, предприемачи и учени. Намеренията на Агенцията са София да се обособи като дестинация за високоефективни индустрии на знанието.

   

  Агенцията и Иноцентърът ще обменят информация полезна за бизнеса в сферата на технологиите и бизнес развитието на София регион.

 • Русенският университет "Ангел Кънчев" е партньор на Иноцентъра

  5 май 2018 г.

  Иноцентър България установи партньорство с Русенския университет "Ангел Кънчев" (https://www.uni-ruse.bg/) след договореност между ръководството на университета с ректора проф. Христо Белоев и Николай Камов, координатор на Иноцентъра.

   

  От ръководството на Русенския университет в разговорите участваха проф. Велизара Пенчева, председател на Общото събрание и проф. Пламен Даскалов, заместник-ректор.

  Партньорите ще развиват активно съдържателно сътрудничество в приоритетните за Иноцентъра и Русенския университет области.

 • Двойно повече пари за цифровизацията на Европа
  след 2020 г.

  3 май 2018 г.

  Mediapool.bg

  Двойно повече средства за цифровизацията на Европа са заложени в новата многогодишна финансова рамка 2021-2027 г. спрямо настоящия планов период. Според представения от председателя на ЕК проектобюджет парите нарастват от 14.3 млрд. евро на над 28 млрд. евро. Това съобщи еврокомисарят по цифровата икономика и общество Мария Габриел в София.
  За първи път в историята на Европейския съюз ще има нова цифрова програма с бюджет от 9 млрд. евро. Той ще се използва за инвестиции в киберсигурност, суперкомпютри, изкуствен интелект, цифрови умения за напреднали, публична администрация и е-

  здравеопазване. Програмата ще се управлява от Брюксел.
  "С тази нова програма Европа изпраща силен сигнал, че за нас цифровизацията е дългосрочен приоритет, в основата на който стоят интересите на гражданите и предприятията. С нея казваме, че искаме Европа да се върне като лидер на световната сцена. Искаме цифровата трансформация да е процес, който не изключва никого", заяви Мария Габриел.
   

  Приоритетите на новата програма
   

  Единият от приоритетите на новата програма е свързан с киберсигурността. Акцентът ще бъде опазването на критичната инфраструктура и центровете за компетентност в областта на киберсигурността, като е ключово да се засили доверието на хората,

  каза Габриел.
  Другият приоритет е свързан с инвестициите в суперкомпютри. През 2012 г. четири от десетте суперкомпютъра в света са били в Европа. Днес няма нито един. Целта е Европа да си върне лидерството, каза Габриел. За целта вече допълнително бяха отпуснати 1 милиард евро до края на този програмен период. Амбицията е до 2023 г. европейският суперкомпютър да стане факт, а България е регионален лидер по темата, заяви Габриел.
  Третият приоритет са инвестициите в изкуствен интелект. Тази свръхтехнология има потенциал да доведе до близо 30% добавена стойност в европейската икономика, каза еврокомисарят.
  Четвъртият акцент са цифровите умения за напреднали. Днес Европа изпитва недостиг на около 350 000 цифрови специалисти, а прогнозите са техният брой да нарасне до половин милион след 2020 г. Трябва да направим всичко възможно да подкрепим

  цифровите умения на гражданите и да ги задържим да работят в ЕС, каза Габриел.
  Петият приоритет е свързан с инвестиции в цифровизацията на публичната администрация и електронното здравеопазване.

  Повече пари по "Свързана Европа" за цифровизация
   

  По механизма "Свързана Европа" е заложено увеличаване на средствата за цифровия сектор от 1 млрд. евро сега на 3 млрд. евро. "Това означава повече средства за цифрова инфраструктура, което ще спомогне за намаляване на съществуващите различия между градските и селските райони", каза българският еврокомисар. В момента в градовете бърза мобилна връзка има 76% от населението, докато в селата този процент е под 40, посочи Габриел.
   

  Средствата по програма "Медия" се увеличават с една трета
   

  Средствата за програма "Медия" е увеличават с 30%, за да достигнат до 1.2 милиарда евро за периода 2021-2027 г. Повече пари са предвидени и за студентите за обмяна на практика по програма "Еразъм+". От юни 2018 г. около 6000 младежи Ресурсът от над 28 млрд. евро ще се управлява директно от Брюксел могат да се възползват от стажове за по 4-5 месеца в други страни от ЕС в областта на блокчейна, квантовата технология и уебдизайна, каза Мария Габриел.
  Увеличават се и парите за безплатно пътуване с влак в ЕС за навършващите 18 години на 750 млн. евро, отбеляза Габриел. "Ако трябва да направя обща сметка на бюджета, свързан с цифровизацията, – от научните изследвания, през новата програма "Цифрова Европа" до програма "Медия" и заедно с увеличените средства за Европейската агенция за киберсигурност и Агенцията на европейските регулатори, стигаме до 96% увеличение на бюджета за цифровизация за програмния период 2012-2027", каза българският еврокомисар. По думите й това се случва за първи път в историята на ЕС.

 •  

   

  Българска стопанска камара е партньор на Иноцентъра

  19 април 2018 г.

  Българска стопанска камара (БСК) стана партньор на Иноцентъра. Още преди учредяването си Иноцентърът осъществи контакт с БСК заради опита на организацията в работата й с българския бизнес и намирането на практически решения за неговото развитие и конкурентоспособност, което е и приоритет на мрежата.

   

  Екипът на Иноцентъра се консултира с Веселин Илиев, главен директор „Международно икономическо сътрудничество“ на БСК и ръководител на екипа на Enterprise Europe Network (EEN) в подкрепа на предприятията интернационализация на дейността им. По-късно след това г-н Илиев стана съветник на Иноцентъра.

   

  Иноцентърът осъществи срещи с Божидар Данев, изпълнителен председател на БСК и с Петър Денев, заместник-председател. Ръководството на камарата напълно споделя приоритетите на мрежата.

 • Геотехмин стана участник в Иноцентър България

  Геотехмин, водеща бизнес група в икономиката на България с 28-годишна история в миннодобивната промишленост, строителството и пътната инфраструктура, стана участник в Иноцентър България на 18 април 2018 г. Управител на Геотехмин ООД е проф. д-р Цоло Вутов, а Доминик Хамерс е изпълнителен директор от 2011 г.


  Цоло Вутов има над 40 г. професионален опит в минно-геоложки проекти. Доминик Хамерс има над 20 г. опит в производството на цветни метали, където заема позиции във висшия мениджмънт.

  19 април 2018 г.

 • Асоциацията на индустриалния капитал и Българската асоциация на електротехниката и електрониката стават партньори на Иноцентър България

  28 март 2018 г.

  На среща в централата на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) на 28 март 2018 г. с представители на Иноцентър България бе договорено партньорство на Иноцентъра с АИКБ (www.bica-bg.org), представена от Васил Велев, председател на Управителния съвет, и Теодор Дечев, директор "Индустриални политики", и Българската асоциация на електротехниката и електрониката (БАЕЕ) (www.bcee-bg.org), представена от Румен Атанасов, председател на БАЕЕ и член на ORGALIME - Брюксел.
   

  Като партньори на Иноцентъра АИКБ и БАЕЕ се ангажират да информират своите членове за мрежата Иноцентър, която цели да обедини компании, организации и академии за взаимодействие в решаването на конкретни предизвикателства за дигитализация на индустрията. Приоритет на Иноцентъра е да бъде в помощ на дигитализацията на индустриалните предприятия в България.
   

  Всички партньори споделят убеждението, че е необходимо да се привлече интелектуален потенциал за намиране на решения за нуждите на индустриалните предприятия, по-конкретно преработващата индустрия.
   

  Наред със софтуерните приложения за доставка на пица с няколко дигитални клика, е необходимо да има същите високо професионални дигитални приложения и за индустриите, които създават реален продукт, смята Румен Атанасов, БАЕЕ.

  Мария Габриел предлага отделно перо за цифрова икономика в европейския бюджет

  26 март 2018

  Инвестор


  В европейския бюджет да има отделно перо, посветено на цифровата трансформация и цифровото бъдеще – това предлага еврокомисарят Мария Габриел. Предложението ѝ бе отправено по време на Международната конференция IT Hub Connect 2018, която се провежда днес и утре в "София тех парк" под патронажа на българското европредседателство. Организатори на форума са Американската търговска камара в България и Индийско-българската бизнес камара.

   

  Нужни са обединени усилия, с които можем да гарантираме, че всеки ще може да се възползва от цифровата трансформация, че никой няма да остане изключен, заяви Мария Габриел.


  Вижте цялата статия

 • България е на 58-о място в света по дигитализация на бизнеса

  19 март 2018

  в. Капитал
  България се класира на 58-о място от 115 държави в годишната класация за дигитализация на бизнеса, изготвяна от компанията за застраховане на търговски кредити Euler Hermеs. Индексът EDI (Enabling Digitalization Index) оценява уловията за работа и развитие на дигиталните компании, както и възможностите за дигитализация на бизнеса в съответните страни.

  За оценка се използват 5 критерия – регулации, знание, свъзраност, инфраструктура и мащаб. Максималната оценка при всички категории е 100 точки. България събира 40 точки, докато лидерите в класацията САЩ, Германия и Холандия отбелязват резултати от съответно от 87, 75.3 и 74.3 точки. По-напред от страната ни се класират държави от региона като Гърция, Турция, Румъния, Сърбия и Хърватия.
  Вижте цялата статия
   

  Иноцентърът осъществи първата среща между участници, съветници и партньори

  13 март 2018 г.


  На 9 март 2018 г. се състоя първата среща на участници, съветници и партньори на новосформираната мрежа Иноцентър България (ИЦ) в София тех парк, сграда Инкубатор, където е и седалището на ИЦ. Мрежата беше представена от осемнадесет души, които обсъдиха стратегия за развитие и предстоящи проекти. ИЦ е мрежа от участници на организации и компании.

   

  От страна на участниците в Иноцентър България присъстваха:

  АРК консултинг:

  Даниела Чонкова, ръководител на работна група за кандидатстване по проекти;

  проф. Теодора Георгиева.

   

  Балистик Сел:

  Юлиан Петков, управител и ръководител на работна група по иновативни методи в обученията.

   

  Иновационен център България (представител на Иноцентъра):

  Стоян Боев, управител;

  Галина Начкова, директор.

   

  Интерконсулт България:

  Стоян Боев, управител и ръководител на работна група по Индустрия 4.0 в Иноцентър България:

  Лариса Огнянова, ПР и мениджър събития/главен асистент на CEO.

   

  Некстдор(координатор на Иноцентъра):

  Николай Камов, управляващ съдружник.

   

  Специализирани бизнес системи:

  Кирил Желязков, председател на Съвета на директорите

   

  НиърСофт:

  Владимир Филипов, управител

   

  От страна на Иноцентъра:

  Ирина Бачева, управител Комуникации

   

  От съветниците към Иноцентъра се включиха:

  акад. Кирил Боянов, Институт по информационни и комуникационни технологии (ИИКТ-БАН)

  проф. Велизар Шаламанов, ИИКТ-БАН

  проф. Николина Попова, Международно висше бизнес училище

  д-р Николай Крушков, УНСС

  проф. Христо Христов, Технически университет

  проф. Димитър Костов, Юридически факултет на СУ Св. „Климент Охридски“
   

  Като партньор на ИЦ в срещата участва Българската агенция за инвестиции, Стамен Янев, изпълнителен директор. Гост бе Гергана Мантаркова, управител на КПМГ България.

 • Дигитално бъдеще

  2 март 2018

  Брюксел финансира 34 иновационни хъба, които да помагат на малките и средните фирми. Три от тях са в България

  сп. Икономист

  Дигиталният иновационен хъб събира на едно място ИТ фирми, университети, научни организации с лаборатории за тестване на изкуствен интелект и прототипи.
  InnоCenter BG, се насочва към дигитализирането на българското образование, обяснява Галина Начкова, представител на хъба и директор на „Майкрософт Иновейшън Център”. Ще се приемат проекти на държавни и частни университети, средни училища и детски градини. По отношение на реалния бизнес целта са индустриалните предприятия, а амбицията е до 2020 г. хъбът да се утвърди като център за цялостно осигуряване на нуждите им по отношение на иновативни технологии и стопански модели. Намеренията са като стратегически партньор да се привлече и „София Тех Парк”, а годишно да се разработват между 15 и 30 проекта за дигитализация на бизнеси и реализиране на проекти за прототипи. InnоCenter BG ще разчита главно на частно финансиране от големи компании – участници за инициираните от тях проекти. Част от тези средства ще осигуряват издръжката на хъба. Друг финансов източник са европейски и различни международни програми.
  Вижте цялата статия

 • Иноцентър България участва в първия семинар на ЕК за иновационни общности

  20-21 февруари 2018

  Новооснованата отворена мрежа Иноцентър България участва в първия семинар по проекта на Европейската комисия (ЕК) за изграждане на иновационни общности (“Smart Factories in new EU Countries”). Семинарът по проекта за обучение и менторство на ЕК, Прайсуотърхаус купърс и Оксентия се проведе в София тех парк на 20-21.02.2018 г. Събитието има образователна цел за 34-те избрани иновационни хъба в Централна и Източна Европа според техните очаквания и нужди.

  Проектът “Smart Factories in new EU Member States” цели да открои организациите с капацитет да изпълняват ролята на дигитални иновационни хъбове в България, Хърватия, Кипър, Чехия, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Малта, Полша, Румъния, Словакия и Словения. Проектът започна през май 2017 г. и се управлява от ЕК-Ди Джи Кънект (DG Connect) за Европейския парламент, в партньорство с Прайсуотърхаус купърс и Иновейшън Оксентия към Университета в Оксфорд.

  Обученията по проекта ще се провеждат от февруари до ноември 2018 г. Одобрените дигитални иновационни хъбове ще се възползват безвъзмездно от професионалните услуги на Прайсуотърхаус купърс и ЕК за подходящ бизнес план. Основната цел е да се осигури по-голям достъп на малките и средните предприятия до експертно знание в областта на технологиите, инструменти за развитие и тестване на дигитални технологии, както и услуги, свързани с финанси и иновации.

  Създадохме Иноцентър България

  31 януари 2018

  На 31 януари 2018 г. шест компании обединиха усилия, за да създадат Иноцентър България, като подписаха споразумение: АРК Консултинг ЕООД, Руслан Стефанов, управител, Балистик Сел ЕООД, Юлиан Петков, управител, Иновационен Център България ЕООД, Стоян Боев, управител, Интерконсулт България ООД, Стоян Боев, управител, Некстдор ООД, Николай Камов, управляващ съдружник и Фор тийм Консулт ООД, Ивайло Илиев, управляващ съдружник.
  Иноцентър България е мрежа от участници на организации и компании. Представител е Стоян Боев, Иновационен Център България ЕООД, а координатор е Николай Камов, Некстдор ООД.